Häago Warmers är ett brittisk företag som tillverkar olika typer av kroppsvärmare. Påsarna innehåller bl.a. järn, kol, vatten och salt. När dessa exponeras för syre hettas de upp till ca 50C+ och håller i upp till 10 timmar. I sortimentet finns värmare för händer, tår hela fötterna och ”kropp”. Utöver dessa erbjuder vi också ett Emergency Kit med 9 olika produkter.